Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Brochure

en reglement

Menu

menu wat eten we?

Allergeneninfo : OPGELET ! De samenstelling van het menu kan wijzigen, raadpleeg dagelijks de allergeneninfo op het menu

Het team

wie is wie?

Laatste nieuws

Een zusje erbij!

Céleste heeft er een zusje bij. Estée is het dochtertje van Chris en Sylvia de Veij - Houvenaeghel. We wensen hen een dikke proficiat!
Lees verder...

Woensdag 15 november geen school

Volgende week woensdag 15 november is er geen school wegens de pedagogische studiedag voor de leerkrachten. Indien u opvang wenst kunt u terecht bij KidZ. De leerkrachten werken die voormiddag in het ARhus rond het nieuwe leerplanconcept ZILL dat vanaf volgend...
Lees verder...

Speelzaal kleuter : voor en na

We zijn super blij om te kunnen melden dat de werken aan het plafond in de binnenspeelzaal in een record-tempo afgewerkt werden! Door het verlagen van het plafond is de akoestiek in de zaal enorm verbeterd, nog zo aangenaam voor onze kleuters en leerkrachten!   ...
Lees verder...

Kalender

Jaarthema

Gewoon anders
  • OPEN> Onze school plaatst zich als dialoogschool binnen de christelijke geloofstraditie maar staat open voor alle andere levensovertuigingen en wil er mee in dialoog gaan.We willen kinderen opvoeden met respect voor hun eigenheid, elk kind is immers uniek.Vanuit de christelijke identiteit willen we werken aan een positief eigen – en wereldbeeld.

  • BREED > Onze school streeft ernaar om een aanbod te verwezenlijken dat bijdraagt tot de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn eigen talenten te ontdekken en met behulp van de leerkracht deze verder te ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool, de verschillende leergebieden en onderliggende leerdomeinen zorgen in onderlinge samenhang dat de leerlingen de wereld rond zich verkennen en het aanbod steeds aansluit bij wat de leerlingen kennen en kunnen, bij hun talenten en hun noden. We geloven rotsvast in de groei-en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.

  • LEER+KRACHT> Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is voor ons een voorwaarde om tot goed leren te komen. We engageren ons om werk te maken van een warm relationeel school-en klasklimaat. Zo kan elke leerling zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden ontdekken.Elke leerling is eigenaar van zijn leren. We beogen een haalbare en realistische ambitie bij elk kind.Het is de bedoeling om de leer-kracht van elk kind te stimuleren in een levensechte leeromgeving

  • ZORG > Als katholieke schoolgemeenschap hebben we meer dan gewone aandacht voor kinderen die (groei)kansen dreigen te missen. We zetten sterk in op het begeleiden van die kinderen die dreigen uit de boot te vallen maar ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we de nodige uitdaging.We creëren gelijke kansen voor elke leerling, individueel maar ook in subgroepen. Waar de brede basiszorg niet voldoende is, zorgt de leerkracht in samenspraak met het zorgteam dat de specifieke onderwijsbehoeften worden aangepakt door te differentiëren in aanbod en opdrachten.

  • SAMEN >Ons schoolteam wil werken aan de kernopdracht van onze pedagogische gemeenschap : kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording, dit in een positief klimaat. Oog voor vernieuwing en professionalisering van het schoolteam zijn hierbij essentieel. Alle partners zijn evenwichtig betrokken bij de school. Het beleid, de leerkrachten, ouders, leerlingen en lokale (geloofs)gemeenschap werken nauw samen.Wij geloven in een open communicatie met respect voor eenieders mening en opvattingen.