Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Brochure

en reglement

Menu

menu wat eten we?

Allergeneninfo : OPGELET ! De samenstelling van het menu kan wijzigen, raadpleeg dagelijks de allergeneninfo op het menu

Het team

wie is wie?

Laatste nieuws

Dank aan de sponsors van BeverRock ons schoolFEeSTIVAL

Dank aan iedereen die als sponsor het schoolfeest een warm hart toedraagt en een financieel duwtje geeft. Het is steeds de bedoeling geweest om met dit bijzondere schoolfeest break-even te draaien. Door de sponsors zal dit waarschijnlijk lukken en kunnen we een mooi...
Lees verder...

De Bever wint de Schoolscup

Voor de 2de maal op rij heeft De Bever de Schoolscup op zijn naam geschreven. Onder leiding van meester Ruben wonnen de voetballers alle wedstrijden. Op naar de finale op Daknam in Lokeren. Een dikke proficiat aan iedereen. De spelers : Amber Vandecandelaere, Xander...
Lees verder...

Vrijdag 9 maart koffiestop in de Schoolstraat !

Kom langs, drink een heerlijk potje koffie of chocolademelk en doe een vrije bijdrage om zo de projecten van Broederlijk Delen te steunen. Datum: vrijdag 9 maart 2018 Van: 14.30 tot 16.30 uur Plaats: op de speelplaats, afdeling Schoolstraat
Lees verder...

Kalender

Jaarthema

Gewoon anders
  • OPEN> Onze school plaatst zich als dialoogschool binnen de christelijke geloofstraditie maar staat open voor alle andere levensovertuigingen en wil er mee in dialoog gaan.We willen kinderen opvoeden met respect voor hun eigenheid, elk kind is immers uniek.Vanuit de christelijke identiteit willen we werken aan een positief eigen – en wereldbeeld.

  • BREED > Onze school streeft ernaar om een aanbod te verwezenlijken dat bijdraagt tot de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn eigen talenten te ontdekken en met behulp van de leerkracht deze verder te ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool, de verschillende leergebieden en onderliggende leerdomeinen zorgen in onderlinge samenhang dat de leerlingen de wereld rond zich verkennen en het aanbod steeds aansluit bij wat de leerlingen kennen en kunnen, bij hun talenten en hun noden. We geloven rotsvast in de groei-en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.

  • LEER+KRACHT> Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is voor ons een voorwaarde om tot goed leren te komen. We engageren ons om werk te maken van een warm relationeel school-en klasklimaat. Zo kan elke leerling zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden ontdekken.Elke leerling is eigenaar van zijn leren. We beogen een haalbare en realistische ambitie bij elk kind.Het is de bedoeling om de leer-kracht van elk kind te stimuleren in een levensechte leeromgeving

  • ZORG > Als katholieke schoolgemeenschap hebben we meer dan gewone aandacht voor kinderen die (groei)kansen dreigen te missen. We zetten sterk in op het begeleiden van die kinderen die dreigen uit de boot te vallen maar ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we de nodige uitdaging.We creëren gelijke kansen voor elke leerling, individueel maar ook in subgroepen. Waar de brede basiszorg niet voldoende is, zorgt de leerkracht in samenspraak met het zorgteam dat de specifieke onderwijsbehoeften worden aangepakt door te differentiëren in aanbod en opdrachten.

  • SAMEN >Ons schoolteam wil werken aan de kernopdracht van onze pedagogische gemeenschap : kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording, dit in een positief klimaat. Oog voor vernieuwing en professionalisering van het schoolteam zijn hierbij essentieel. Alle partners zijn evenwichtig betrokken bij de school. Het beleid, de leerkrachten, ouders, leerlingen en lokale (geloofs)gemeenschap werken nauw samen.Wij geloven in een open communicatie met respect voor eenieders mening en opvattingen.